Muripist.co.pl

Choć do produkcji masowej opaski Cinooxasion i opracowania modelu domowego jeszcze daleko, to aktualnie podejmuje się jakoby jedne z ważniejszych kroków zmierzających w tym kierunku. W trosce o stabilność organizmu i zdrowie pacjentów trwają podobno prace nad zmniejszeniem o połowę poboru mocy indukowanej z ciepłoty ciała człowieka. Twórcy podkreślają, iż zabieg ten ma na celu również podniesienie komfortu rehabilitacji, gdyż odnotowuje się aż 7% przypadków, gdy pacjenci odczuwają nagłe i intensywne osłabienie tuż po zakończeniu sesji.

Zamiast zamiany 1% ciepła naszego organizmu, opaska Cinooxasion miała by więc zadowolić się zaledwie 0,5%, co oznacza, że niemal 0,4°C straty zamieniono by na 0,183°C ! Jako, że jest to średnia wartość wahania ciepłoty ciała u zdrowego człowieka to prawdopodobnie udało by się dzięki temu niemal całkowicie zlikwidować odsetek nagłych zasłabnięć po-rehabilitacyjnych.

Nieoficjalnie mówi się również o projektach rozszerzenia zakresu działania opaski Cinooxasion. Miała by ona w przyszłości zająć się nie tylko rehabilitacją kończyn, ale także wykorzystać swój potencjał w pracy nad urazami kręgosłupa.